در فوايد جنگ

چند روز پيشا داشتم با نسيم صحبت ميكردم صحبت كشيده شد به جنگ و اين حرفا ( سياستمداريه كاريش نميشه كرد) نسيم به من گفت كه من اگه پسر بودم و جنگ ميشد حتماّ ميرفتم ميجنگيدم چون من خيلي غيرتي هستم ولي من گفتم ولي من هيچ وقت اينكار رو نميكردم (حس وطن پرستي رو) بعد هم به نسيم گفتم خوب حالا اگه جنگ شد برو با بقيه ي خانوماي غيرتي بجنگ وقتي قطع كردم يه كم با خودم فكر كردم و بعد به اين نتيجه رسيدم كه اگه جنگ شد حتماّ به زور هم كه شده يه چند ماهي بريم بجنگيم به همه هم اين توصيه رو ميكنم به دلايل زير(البته اگه با عشق نجنگي ها اگه با عشق بري تا عمر داري هشتت گرو نهته)
اينكه اگه بري بجنگي چند حالت پيش مياد:ميميري اسير ميشي جانباز ميشي اگه
مردي كه جات ته بهشته و خونوادت هم از اين رهگذر يه سود كوچولو ميكنن ولي آخ چه حالي ميده نميري اون وقت هر كدوم از شرايط بالا به وجود اومد اشكال نداره چون بعدها خودت و خواهرت برادرت مادرت عيال و بچه ها راحت ميتوني با استفاده از حضور چند ماهه در جنگ بپرين تو دانشگاه قاطي مخ ها (چون جنگيدي بايد تو همه چي سهيم باشي بد بختايي هم كه جون ميكنن درس ميخونن به درك ميخواستن موقعي كه جنگ بود يكي رو بفرستن بجنگه) بعد ميخواي بري سر كار چون يه مدت در مقابل دشمن بودي براي استخدام اولويت داري و سريع كارت هم رديف ميشه
يه روز تصميم ميگيري موقعي كه ديگه تراكم نميفروشن خونه ي 100 متري اهدايي دولت رو (آخ جون خونه هم ميدن) بكوبي برج شونصد طبقه بسازي و خوب حقته تراكم
بگيري جنگيدي
ميخواي سند شونصد طبقه برجت رو بزني بايد كلي ماليات بدي اهكي نميشه كه زنگ ميزني به همرزمات تو جبهه همشون الان كاره اي هستن برات يه كارايي ميكنن كه با يه جعبه شيريني كارت راه ميفته
زن عموي شوهر عمه ي پسر خاله ي دختر داييت انگار تازگيها سرما خورده ميري داروخانه ي حلال احمر از رفيقايي كه تا حالا كارشون رو تو اداره راه انداختي براش دارويي ميگيري كه از شير مرغ آمريكايي و مخلوطي از پشم هاپوي نژاد اصيل فرانسوي و بز غاله ي پاكستاني تهيه شده ميگيري جهنم كه هنوز دو تا جعبش از سرما خوردگي قبليش مونده و مريضي لا علاج يكي ديگه باهاش خوب ميشه بره از ناصرخان بخره ميخواست بره بجنگه
و………………….
انقده خوبههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بدو برو بجنگ ضرر نداره

/ 0 نظر / 6 بازدید