اعصاب ندارممممممممممم

سلام
به قول عماد اي امريكا اي انگليس اي عراق دهنتون سرويس كه دهنم سرويس شد بس كه اخبار ديدم تو خونه ي ما بابام سياست مدارن و بايد از همه ي خبرهاي مربوط به جنگ مطلع باشند صدا و سيما هم كه قربونش برم دنبال سوژه است
حالا بهانه پيدا كرده هر ساعت اخبار جنگ نفت پخش ميكنه و يكي از نشونه هاي بارز بي شعوري مسؤلان صدا و سيما
پخش اخبار جنگ وسط برنامه ي كودكه نميدونم اين احمق ها جه فكري ميكنن من خودم هر وقت وسط برنامه كودك
اخبار پخش ميكنن كلي حالم گرفته ميشه a.gif
خوب بسه ديگه
يا حق

/ 0 نظر / 6 بازدید