نميدونم چرا تازگيها اينقدر خرابكاري ميكنم واي واي اين آخري ديگه شاهكاره 7.gif
يه كم ذغال طراحي رو با بدبختي با سوهان تراشيدم براي سايه زدن بعد هم ريختمشون تو جعبه يه ساعت بعد اومدم جعبه رو بردارم درش بسته بود اما نميدونم ذغالهاي پودر شده چه جوري ريختن حالا ذغالها به درك چه خاكي تو سر فرش كنم؟2.gif
ديروز اتاق رو بعد يه ماه مرتب كردم (چيه خوب وقت ندارم)خداييش زياد ناجور نبود
تصميم گرفتم ديگه از اين به بعد زود زود جمع كنم اما هر چي گم كرده بودم پيدا شد مثلاّ دسته كليدم . البته اين بار هم مجبور شدم مرتبش كنم چون قرار بود دوست برادرم بياد با هم كامپيوتر رو بتركونن (آخه سيستم پكيده) منم با عجله تند تند جمع كردم چون كلاس هم داشتم و داشت ديرم هم ميشد
بعد هم اونقدر با عجله رفتم كه كيف پولم رو جا گذاشتم ولي شانس آوردم تو جيب مانتو پول داشتم و الا…….

/ 0 نظر / 6 بازدید