بابا چند نفر مخ من رو تكوندن بابا بي خيال
نههههههههههههههههههههههههههههه
من زرتشتي نيستم
سلام نو رو هم يادم رفت بگم كه مال يكي از دوستامه
اخرشو من نوشتم داداش كچلم كردييييييييييييييييييي 4.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید