تا من باشم كه دستم و داغ كنم به كسي چيزي امانت ندم 12.gifآقا نميدونم چرا بالا كشيدن وسايل من براي همه اينقدر شيرينه 33.gifيه مدتيه به هر كس هر چي امانت ميدم ديگه برنميگرده از كتاب بگير برو تا جزوه هاي درسي 02.gifاين آخري ديگه از همه شاهكار تره من يه دوست دارم اسمش آيدا هست 09.gifاين آيدا از اول مهر تا حالا يه سري 20 تايي آزمون تست داشتم هر كدوم 200 سوال از من گرفته كه مثلا بخونه حالا كه من ميخوام معارف بخونم در كمال پررويي ميگه لازمشون دارم 34.gifاي بابا يعني چي من اختيار اموال خودم رو ندارم اون از هليا خانم كه 6 ماهه سي دي سياوش قميشي رو گرفته و نياورده اونم از مرسده كه يه ساله ازم كتاب گرفته و هنوز پس نداده 17.gifنميدونم چرا بعضي ها اينجورين شايد تا حالا 10 تا از كتابام به باد فنا رفته باشه و كلي چيزاي ديگه تقصير خودمه بايد پرروتر (دقت كنيد پرروتر) بشم بلكه بتونم از پس اينا بر بيام 16.gif
از كتاب و مرسده حرف زدم ياد يه خاطره جالب ازش افتادم يه بار بهم زنگ زده بود و طبق معمول داشت از شاهكاراش تعريف ميكرد و مامانش هم اون ور داشت گريه ميكرد از دستش خيلي ناراحت شدم و هر چي تونستم بهش گفتم از نصيحت و دعوا بگير تا هر چي كه دلت ميخواد ولي خوب در كل يه سري حرفاي معمولي و كليشه اي بود يه دفعه مرسده برگشت به من گفت هاله اين حرفا رو از كجا ياد ميگيري گفتم وا وبه شوخي گفتم كتاب فلسفي ميخونم اينم متوجه شوخي من نشد دفعه ي بعد كه بهم زنگ زد با كلي ذوق و شوق به من گفت هاله رفتم سه تا كتاب فلسفي خريدم و اسماشون رو هم گفت و در موردشون از من نظر خواست منم تنها كتابايي كه تا حالا نخوندم همين جور كتاباست خلاصه يه جوري پيچوندمش ولي كمي تا قسمتي نزديك بود ضايع بشما
18.gifراستي به من ميگن كم بنويس چون جونمون در مياد تا بخونيم خوب شما بگين چقدر بنويسم ؟13.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید