چقدر بده یه نفر یه کاری بکنه و تو در عین بی خبری و بدبختی گناهکار شناخته بشی تازه پیش همه ضایع هم بشی دقیقا حالتی که من الان دارم 34.gif
آخه به من چه ؟ شما بگین من این وسط چیکارم یکی دیگه شوهر میکنه یکی دیگه شوهرش رو دوست نداره با شوهرش میزنن به تیپ هم اون وقت چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هیچی میان کلید میکنن به کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دوست تو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26.gif ای بابا دنیا رو ببینا ////////////33.gif
یه دیوونه یه سنگی میندازه ته چاه 100 تا عاقل هم نمیتونن درش بیارن
خوب همونطور که میبینید قالب ما هم شبیه بقیه آدما شد و منم یادم رفت که از گلپسر که زحمت این قالب رو برام کشیده تشکر کنم خودم که هیچی به هیچی
خوب مرسیگلپسر دستت درست داداش
هرچیزی که به نظر آسان بیاید سرآنجام مشکل ساز خواهد شد ستیله
اگر جوان میدانست اگر پیر می توانست ............ چه میشد هنری اشتاین
تعریف من از ازدواج چنین است قضیه با دو نفر شروع میشود که زندگی را بدون وجود یکدیگر غیرقابل تحمل میبینند و بعد از مدتی به همان دو نفر ختم میشود که حالا زندگی را در کنار یکدیگر غیر قابل تحمل میبینند استیوس اسمیت
ثروت ثروت می آورد و فقر بچه لرد سامویل
ثروت ثروت می آورد و فقر بچه لرد سامویل
ثروت ثروت می آورد و فقر بچه لرد سامویل
ثروت ثروت می آورد و فقر بچه لرد سامویل
ثروت ثروت می آورد و فقر بچه لرد سامویل
ثروت ثروت می آورد و فقر بچه لرد سامویل
قربون دهنت لرد جون باهات موافقم شدیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید

/ 0 نظر / 7 بازدید