خداحافظ شکلکای قشنگ

سلام به همتون 02.gif
من نظرات قبلی رو که خوندم ديدم همه شاکی شدن و هی ميگن اينقدر از اين شکلکا نذار و اين حرفها.... قبول دارم مطلب قبلی يه کمی فقط يه کمی شکلک زياد داشت برای همين تصميم گرقتم از اين به بعد تا يه مدت ازشون کم استفاده کنم اما يه دفعه همشون اومدن و گريه و زاری که تروخدا ما رو بذار تو وبلاگت اينقدر التماس کردن که نگو منم ميگفتم نه تا اينکه اون گريه زاريه اومد جلو و با گريه گفت ترو خدا ما رو نبر اون يکی با غصه گفت بزار ما اينجا بمونيم يه دفعه از اونجايی که خيلی مهربونم يه کمی نرم شدم بعد این ----> 15.gif اومد و گفت قول ميديم قول ميديم که ديگه شلوخ نکنيم قول ميديم آروم سر جامون بمونيم قول ميديم هممون بريم يه گوشه بشينيم پخشم نشيم قول ميديم ديگه ورجه وورجه نکنيم که صفحت طول بکشه تا باز شه منم قبول کردم به شرطی که همشون يه گوشه اون پايين بشينن بعد اونی که هميشه نيشش بازه به من گفت قبول کن خودت هم از دوری ما دق ميکردی ( راست ميگه ها ) خوب حالا همه ی اونايی که ميگن اينا رو کم کنم بيان جلو به صف حالا همتون با این ---->طرفین 20.gif حالا بگم براتون امروز چه شاهکاری زدم اولا که امروز بابام ميخواست بره مسافرت يعنی همون کرمان اون وقت من تصميم گرفتم که يه غذايی درست کنم که بتونه با خودش ببره ( آخه مامانم هم مسافرته) برای همين به اون غذايی که هميشه تو مواقعی که نميدونم چی درست کنم پناه ميبرم پناه بردم يهنی کتلت من يه مقدار درست کردم بعد ديدم حوصلم سر رفت بقيه اش رو گذاشتم که بعدا درست کنم بابام که اومد گفت که زود ميخواد بره و مشغول ناهار خوردن شد منم سريع ۳ تا کتلت گذاشتم تو ماهيتابه که روغنش هم خيلی داغ بود اينم بگم که بابای من خيلی حواسش جمعه و هميشه مواظب همه ی کارها هست مثلا اگه مامانم يه سفارشی به من بکنه و من ۲ ساعت بعدش يادم بياد ميبينم که بابام انجام داده اون کار رو به هر صورت بابام نشست پشت ميز طوری که پشتش به گاز بود منم رفتم تو اتاق چشمتون روز بد نبينه چند دقیقه بعد همين که از اتاق اومدم بيرون ديدم از ماهيتابه دوده که بلند ميشه و اوووووووووو ميره بالا و بابام هم اصلا متوجه نشده رفتم تو ماهيتابه رو نگاه کردم ديدم ۳ تا تيکه ذغال تو ماهيتابه است08.gif منم به روی خودم نياوردم و سريع مدارک جرم رو مخفی کردم نميدونم چرا امروز بابام متوجه نشد !!!!!!!!!!!!! خوب حالا يه بار هم که شانس آوردم گير ميدم باز اينم از اين
آخ آخ شکلکا ميخوان بيان تو
بياين آرووم و بی سر صدا يه گوشه ميشينين صداتون هم در نمياد

01.gif31.gif04.gif34.gif05.gif35.gif03.gif02.gif33.gif32.gif10.gif15.gif20.gif09.gif14.gif13.gif18.gif26.gif23.gif
موفق باشيد قول ميدم کمشون کنم قول 23.gif10.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید