نتيجه ي اراده ي ضعيف حرف است و نتيجه ي اراده ي قوي عمل گوستاو لوبون
پيش از ازدواج چشمها را خوب باز كنيد . بعد از آن كمي آنها را روي هم بگذاريد فرانكلين
خطا اگر ندانسته انجام شوداشتباه است و اگر دانسته انجام گردد تبهكاري است برتولد برشت
فقط آنهايي كه زياد گريسته اند مي توانند ارزش زيبايي هاي زندگي را درك كنند اوريانا فالاچي
من هرگز جز آن نيستم كه گمان مي كنم هستم آندره
واي بازم ارديبهشت خدايي قشنگ تر از اين ماه ماهي ديديد من كه نديدم اصلا انگار نقطه ي عطف قشنگيهاي 4 فصله يه دفعه ورق بر ميگرده و همه چي قشنگ ميشه
ديدم مصي هرروز مياد ميگه تولدم 8 روز ديگه 5 روز ديگه گفتم اهه زرنگي خوب تولد منم 18 ارديبهشته مگه من چي از مصي كمتر دارم (هيچي فقط يه فوق ليسانس) منم از روز تولد مصي روز شمار ميذارم اينجا
آقا هرچي من دنبال يه متولد ارديبهشت ميگشتم پيدا نميكردم تو آموزشگاه هر كي رو ميديدم همه يا خردادي بودن يا شهريوري تا اينكه با بچه ها داشتيم ناهار ميخورديم كه يه دختره كه خيلي شبيه اون مداد رنگي كه تو خيابون ديده بودم بود اومد نشست جلوي ما بيشتر شبيه دلقك ها بود مانتوي لي آبي پوشيده بود با يه بلوز كوتاه قرمز از رو قيافش هم واه واه فقط فكر كنم اگه يه بچه چنگ مينداخت تو صورتش تا مچ ميرفت تومن نميدونم چرا بعضي ها حاليشون نميشه هر جايي كه بخواي بري بايد متناسب با اونجا لباس بپوشي به هر صورت نشست و گوشي رو درآورد و نشست به تجارت باور كنيد معامله ي خونه ميكرد نميدونم چي ميگفت ولي همش در مورد قيمت و اندازه خونه حرف ميزد خيلي خيلي مشكوم بود صحبتش كه تموم شد فوضولي طبق معمول گل كرد ازش پرسيدم كلاس داري؟ گفت آره با فرشيد قيافم رو ايكاش ميدين فرشيد؟؟؟؟؟ فرشيد كيه ؟ مفتون ديگه تازه فهميدم زبان داره مردم چه پررو هستن حالا فكر ميكرد خيلي باحاله مثلا ميگه فرشيد ازش پرسيدم ببخشيد شما متولد چه ماهي هستي گفت ارديبهشت اصلا يه لحظه جا خوردم بابا آبروي ما رو كه بردي دلم ميخواست همونجا يه چيزي بهش بگم اما نگفتم كه.......32.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید